Πρόταση για άρση της μηδενικής ανοχής μη-εγκεκριμένων γ.τ.ο. επιβουλεύεται η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τον περασμένο μήνα ένα προσχέδιο νόμου που θα επιτρέπει την εισαγωγή ζωοτροφών στην Ε.Ε. με ποσοστά ως και 0,1% γ.τ. υλικού από ποικιλίες που δεν έχουν εγκριθεί ακόμη. Κίνδυνους για την ενδεχόμενη εισαγωγή γονιδίων, όπως από φυτά τροποποιημένα για να παράγουν φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία μπορεί να καταλήξουν στο πιάτο ή στο χωράφι, επισημαίνουν οργανώσεις κατά των γ.τ.ο.

Τα τελευταία χρόνια πολύ λίγες εισαγωγές ζωοτροφών έχουν απορριφθεί λόγω της μόλυνσης με μη-εγκεκριμένους γ.τ.ο.. Οι εισαγωγές σόγιας από την Αργεντινή και τη Βραζιλία, ως κύριες δίοδοι προμήθειας σογιάλευρου της Ε.Ε. για ζωοτροφές, δεν έχουν παρουσιάσει σημαντικά περιστατικά επιμόλυνσης με μη επιτρεπτούς γ.τ.ο. λόγω των λειτουργικών συστημάτων ποιοτικού ελέγχου. Τα προβλήματα επιμόλυνσης προέρχονται κυρίως από τις εισαγωγές από τις Η.Π.Α., καθώς τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας δεν είναι τόσο αξιόπιστα με αποτέλεσμα οι αμερικάνικες εισαγωγές να είναι υπεύθυνες για το 90% του προβλήματος.

Παρ' όλα αυτά αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκή Επιτροπής σε ένα προσχέδιο πρότασης που παρουσίασαν στα τέλη Οκτώβρη εισηγούνται την αύξηση του ορίου από μηδέν σε 0,1%, επιχειρηματολογώντας για τις προβληματικές εμπορικές σχέσεις που δημιουργεί η μηδενική ανοχή σε επιμολύνσεις των εισαγόμενων ζωοτροφών από χώρες της Αμερικάνικης ηπείρου.

Οργανώσεις κατά των γ.τ.ο. ήδη δηλώνουν ότι  οι προτάσεις της Επιτροπής είναι απαράδεκτες και μη απαραίτητες καθώς μόνο 0,2% των εισαγωγών ζωοτροφών απορρίπτονται. Εισγούνται επισης ότι η λύση σε αυτά τα μικρά πρόβλημα επιμόλυνσης είναι να διατηρηθεί η προσέγγιση της μηδενικής ανοχής μη εγκεκριμένων γ.τ.ο. στις ζωοτροφές και να επιμείνει για τη βελτίωση των ποιοτικών ελέγχων σε χώρες όπου παρουσιάζεται το πρόβλημα όπως οι Η.Π.Α.. Από την άλλη, θα πρέπει να πραγματοποιούνται αυστηρές δοκιμές στα σημεία εισόδου στην Ε.Ε. για την πρόληψη εισαγωγής μολυσμένων φορτίων στην αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών.

Επισημαίνεται επίσης ότι το να επιτραπούν αυτά τα ποσοστά μη-εγκεκριμένων γ.τ.ο. αυξάνει το ενδεχόμενο το να εισαχθούν διάφορες γ.τ. ποικιλίες από όλο τον κόσμο, που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα, αυτών με γονίδια για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων απο γ.τ. φυτά. Αυτό μπορεί να έχει προεκτάσεις όχι μόνο για τις ζωοτροφές αλλά και και για την επιμόλυνση τροφών προς ανθρώπινη κατανάλωση. Χαρακτηριστικό είναι πως το 2007 σε μια ανάλυση των κινδύνων των τροφίμων και των εισαγόμενων ζωοτροφών επιμολυσμένων με γ.τ.ο. στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε ήδη επισημανθεί ο σημαντικός κίνδυνος  επιμόλυνσης από την πρακτική της καλλιέργειας γ.τ. φυτών για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων τονίζοντας την περίπτωση στις ΗΠΑ ενός γονιδίου εμβολίου για χοίρους το οποίο είχε μολύνει καλλιέργειες γ.τ. σόγιας με σημαντικό κόστος.

Σχολιάζοντας ο Pete Riely του GM Freeze ανέφερε πως "..υποβαθμίζοντας την πολιτική μηδενικής ανοχής, θα εκθέσει την Ευρώπη σε μια αλληλουχία γενετικής επιμόλυνσης από χαρακτηριστικά γονιδίων που μπορεί να μην έχουν ελεγχθεί για την ασφάλεια τους. Η μόλυνση χαμηλού επιπέδου των ζωοτροφών είναι τόσο επικίνδυνη για τα ζώα και για τους ανθρώπους. Η διατροφή λόγου χάρη με μικρές ποσότητες γ.τ. φυτών με φαρμακευτικές ουσίες θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. Αυτό που απαιτείται είναι ο αυστηρός έλεγχος και η παρακολούθηση των εισαγόμενων ποικιλιών, ιδιαίτερα από τις Η.Π.Α., για την αποφυγή επιμολύνσεων. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παραμείνουν σταθεροί κατά των θέσεων της Επιτροπής και τα κατεστημένα συμφέροντα και να απαιτήσουν το επίπεδο ανοχής για τις μη-εγκεκριμένες γ.τ. ποικιλίες να παραμείνει στο μηδέν."

 

BiotechWatch.gr
Νοέμβριος 2010