Αναφορά: Τρόφιμα ελεύθερα απο γ.τ.ο.: Πιστοποίηση & Σήμανση

Μια μεγάλη μερίδα των Ευρωπαίων καταναλωτών απορρίπτουν τους γενετικά τροποποίημένους οργανισμούς και επιθυμούν την σήμανση προϊόντων τα οποία προέρχονται από ζώα που δεν εκτρέφονται με γ.τ. ζωοτροφές. Ιδιωτικά και δημόσια εθελοντικά συστήματα σήμανσης ζωικών προϊόντων ελεύθερων από γ.τ.ο. υπάρχουν σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που προβλέπεται και από την Ε.Ε. Η Ελλάδα έχει ακολουθήσει, πέρα από ιδιωτικά συστήματα σήμανσης, με την ανάπτυξη και έγκριση Προτύπου που αφορά στις προδιαγραφές για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γ.τ. ζωοτροφές

Διαβάστε την αναφορά του BiotechWatch.gr, σχετικά με τις εξελίξεις στην πιστοποίηση και σήμανση ζωικών τροφίμων ελεύθερων από γ.τ.ο. σε pdf