πατάτα

Αμφιλεγόμενος ο τρόπος με την οποιο εγκρίθηκε η γ.τ, πατάτα Amflora στην Ε.Ε.

efsa, γ.τ.ο., μεταλλαγμενα, amflora, γενετική τροποποίηση, basf, euΤο Μάρτιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Amflora, την γ.τ. πατάτα της BASF προς καλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Παρατηρητήριο Corporate Europe Observatory (CEO) σε  πρόσφατη έκθεση του ερευνά το ιστορικό αυτής της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της αμφιλεγόμενης επιστημονικής γνωμοδότησης που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Το παρατηρητήριο διαπίστωσε ότι περισσότερα από τα μισά μέλη του επιτροπής του EFSA, είχαν σχέσεις με την βιοτεχνολογική βιομηχανία. Οι γνωμοδοτήσεις τους, οι οποίες παρέβαιναν τις οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας (WHO), συνέβαλαν στην έγκριση της γ.τ. ποικιλίας πατάτας - και είναι πιθανό να οδηγήσει στην έγκριση παρόμοιων γ.τ. καλλιεργειών στο μέλλον.

Syndicate content