1Ο λόγοι γιατί δεν χρειαζομαστε τα Γ.Τ. τρόφιμα

Διαβάστε την πλήρη αναφορά της Earth Open Source γιατί τα γ.τ. τρόφιμα δεν είναι ούτε ασφαλή, ούτε μπορούν να αντιμετωπίσουν το διατροφικό πρόβλημα εδώ