Στήριξη στο κάλεσμα κατά των “Βιοκαυσίμων”

Την 7η Οκτωβρίου 2011, 168 επιστήμονες προειδοποίησαν σχετικά με τα λεγόμενα “βιοκαύσιμα” σε μια κοινή επιστολή προς την Ε.Ε. πως η Ενέργεια που προέρχεται από φυτά δεν είναι καθόλου φιλική προς το περιβάλλον, παρά τους ισχυρισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Η προώθηση των βιοκαυσίμων ως ουδέτερα προς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου δεν μπορεί να υποστηριχθεί επιστημονικά”, δήλωσαν οι ερευνητές. “Για χάρη της της αγρο-ενέργειας,  τροπικά δάση καταστρέφονται και η πείνα στον κόσμο επιδεινώνεται λόγω της αύξησης των τιμών των τροφίμων”.

"Όταν η γη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων, μετατρέπεται ώστε να αναπτυχθούν καλλιέργειες βιοκαυσίμων, η γεωργία επεκτείνεται σε άλλους χώρους. Αυτό οδηγεί συχνά σε νέα αποψίλωση των δασών και την καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων, ιδίως στις τροπικές περιοχές των αναπτυσσόμενων χωρών", λένε οι ερευνητές στην ιστοσελίδα τους. "Αυτό δεν είναι μια περιγράφη ενός πράγματος που θα συμβεί στο μέλλον, συμβαίνει ήδη αυτή τη στιγμή."

Επιπλέον, οι επιστήμονες εξηγούν: "Αν η αλλαγή στη χρήση γης δεν ελήφθη υπόψη από την Ε.Ε., ο στόχος που είχε τεθεί για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον τομέα των μεταφορών δεν θα οδηγήσει σε πραγματική εξοικονόμηση διοξειδίου του άνθρακα στην πράξη. Αυτό δε θα ήταν τίποτα περισσότερο από μια άσκηση επί χάρτου που προάγει την εκτεταμένη αποψίλωση των δασών και την αύξηση των τιμών των τροφίμων."

Η έκκληση για διαμαρτυρία προκλήθηκε από τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο να συνεχίσει τις αποτυχημένες πολιτικές της σχετικά με τα βιοκαύσιμα με οποιοδήποτε τίμημα. Η Επιτροπή έχει παραγγείλει ειδικά μελέτες που παρακρατήθηκαν ή ξαναγραφηκαν, καθώς δεν έδιναν τα επιθυμητά αποτελέσματα, όσον αφορά τη μείωση του άνθρακα που πραγματοποιείται από τα βιοκαύσιμα.

Η τεράστια χρήσης γης κάτω από ενεργειακές καλλιέργειες, θέτει το βασικό πρόβλημα. Προκειμένου να δοθεί η ποσόστωση του 10% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών που έθεσε η Ε.Ε., αρκετά εκατομμύρια εκτάρια γεωργικής γης, πρέπει να διατεθούν για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών. Δεδομένου ότι η γεωργική γη είναι λίγη σε παγκόσμιο επίπεδο, ο απαιτούμενος χώρος  συχνά δημιουργείται σε βάρος των τροπικών δασών. Η Ευρώπη εξαρτάται από τις συνεχώς αυξανόμενη εισαγωγές βιοντίζελ που παρασκευάζεται από φοινικέλαιο και σόγια καθώς και αιθανόλη που παράγεται από καλαμπόκι και ζαχαροκάλαμο, καλλιεργούμενα σε εκτάσεις όπου παλιότερα υπήρχαν τροπικά δάση.

Οι υπογράφοντες το έγγραφο βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και είναι υπεράνω “πάσης υποψίας”, ώστε να επηρεαστούν από οποιαδήποτε συμφέροντα. Εργάζονται σε διάφορες περιοχές του επιστημονικού και του βιομηχανικού τομέα και ανάμεσά τους βρίσκεται ο Kenneth Arrow, ο βραβευμένος με Νόμπελ και ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, και ο Daniel Kammen, επικεφαλής τεχνικός ειδικός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση τώρα. Αντί απλά να μεταβαίνει από τα ορυκτές σε γεωργικές πηγές ενέργειας, πρέπει η υπερβολική κατανάλωση ενέργειας μας να κατασταλεί δραστικά.

Περισσότερα εδώ