Στοπ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να επιβάλλει την χρήση βιοντίζελ απο φοινικέλαιο στις Χώρες της Ε.Ε.

Δεν πρόκειται για δάσος, αλλα γιά φυτεία...

Η νομοθεσία της Ε.Ε. για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει πως  έως το 2020 το 10% του συνόλου των καυσίμων για τις οδικές μεταφορές στην Ε.Ε. θα πρέπει να είναι “ανανεώσιμες”. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει χρήση βιοκαυσίμων, πολλές εκ των οποίων προκαλούν την καταστροφή τροπικών δασών και οξύνουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Το βιοντίζελ από φοινικέλαιο είναι ένας από τα χειρότερoυς τέτοιους παράγοντες . Οι φυτείες φοίνικα για βιοκάυσιμα  και τροφή αποτελούν την κύρια αιτία καταστροφής των τροπικών δασών στην Ινδονησία και τη Μαλαισία. Το βιοντίζελ από φοινικέλαιο είναι πάρα πολύ πιθανό να εκλυει υψηλότερα επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το συμβατικό ντίζελ, χειροτερεύοντας παρά βελτιώνοντας έτσι την αλλαγή του κλίματος.

Η ΕΕ υποστηρίζει ότι μόνο “καθαρά” βιοκαύσιμα που τηρούν τις προδιαγραφές αειφορίας θα είναι επιλέξιμα για το στόχο του 10%. Ωστόσο, ένα προσχέδιο έγγραφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διέρρευσε πρόσφατα δείχνει ότι επιδιώκει να μετατρέψει τον όρο “φυτεια” φοινικέλαιου σε "δάσος", έτσι ώστε η ισοπέδωση τροπικού δάσους για την παραγωγή φοινικέλαιου δεν θα θεωρείται ως μία αλλαγή στη χρήση της γης.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι “..Αυτό σημαίνει.. ότι μια αλλαγή από δάσος σε φυτεία φοίνικα δεν συνιστά καθαυτού παραβίαση του κριτηρίου". Η Επιτροπή επιβεβαιώνει, επίσης, σε αυτό στο ίδιο προσχέδιο εγγράφου ότι "τα κράτη μέλη δεν μπορούν να ορίσουν δικά τους πρόσθετα κριτήρια . Δεν μπορούν να εξαιρούν τα βιοκαύσιμα / βιουγρά για λόγους βιωσιμότητας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που ορίζονται στην οδηγία " Από αυτές τις δύο θέσεις προκύπτει ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να εξαναγκάσει για τη χρήση βιοντίζελ από φοινικέλαιο στα κράτη μέλη της.

Γράψτε στο νέο Επίτροπο Ενέργειας (Günter Oettinger) και τον Επίτροπο Περιβάλλοντος (Janez Potocnik) και ζητήστε τους να αλλάξουν την πολιτική τους και το σχετικό προσχέδιο του εγγράφου, ώστε το φοινικέλαιο να μην αποτελεί μέρος της δήθεν αειφόρου σύνθεσης ενεργειακών πηγών για την Ε.Ε..

Συμμετάσχετε στην διαμαρτυρία εδώ

Το προσχέδιο εγγράφου της Επιτροπής που διέρρευσε εδώ