φοινικέλαιο

Στοπ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να επιβάλλει την χρήση βιοντίζελ απο φοινικέλαιο στις Χώρες της Ε.Ε.

Δεν πρόκειται για δάσος, αλλα γιά φυτεία...

Η νομοθεσία της Ε.Ε. για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει πως  έως το 2020 το 10% του συνόλου των καυσίμων για τις οδικές μεταφορές στην Ε.Ε. θα πρέπει να είναι “ανανεώσιμες”. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει χρήση βιοκαυσίμων, πολλές εκ των οποίων προκαλούν την καταστροφή τροπικών δασών και οξύνουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Το βιοντίζελ από φοινικέλαιο είναι ένας από τα χειρότερoυς τέτοιους παράγοντες . Οι φυτείες φοίνικα για βιοκάυσιμα  και τροφή αποτελούν την κύρια αιτία καταστροφής των τροπικών δασών στην Ινδονησία και τη Μαλαισία. Το βιοντίζελ από φοινικέλαιο είναι πάρα πολύ πιθανό να εκλυει υψηλότερα επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το συμβατικό ντίζελ, χειροτερεύοντας παρά βελτιώνοντας έτσι την αλλαγή του κλίματος.

Syndicate content