αγροβιοτεχνολογία

Τα νέα όπλα της Γενετικής Μηχανικής

γενετική μηχανική, μεταλλαγμένα, βιοτεχνολογία, γτο, γ.τ.ο.Ένα πρόσφατο άρθρο του Grain.org που ανιχνεύει τις τελευταίες εξελίξεις των τεχνικών της Γενετικής Μηχανικής, υποδεικνύοντας τον τρόπο με το οποίο αυτές ετοιμάζονται να παρουσιαστούν ως εξελιγμένες μορφές Γενετικής Τροποποίησης, χωρίς τα μειονεκτήματα των προγενέστερων..

Syndicate content