επιστημονισμός

Βio-Art: Μια ακόμη χαμένη ευκαιρία της κριτικής

Η Bio-Art, η τέχνη που "χρησιμοποιεί ως μέσο, αλλά και ως μορφή παρεμβατικού σχολιασμού, τη βιοτεχνολογία -την καλλιέργεια ζωντανού ιστού, μορφολογικές τροποποιήσεις, βιο-μηχανολογικές κατασκευές" θα μπορούσε να καταδείξει την υποκρισία του τεχνοεπιστημονικού λόγου...Μήπως όμως απλά συνέβαλε στην περαιτέρω νομιμοποίηση των βιοτεχνολογικών εταιρειών;

Syndicate content