αιγίλοπας

1ο Θερινό Σχολείο Σπόρων

 Ενδυναμώνοντας τις κοινότητες των γεωργών στο επίπεδο της αυτοσυντήρησης και της συνδιαχείρισης των ωφελειών της αγροβιοποικιλότητας

ΕΔΕΣΣΑ, 3-8 Σεπτεμβρίου 2012

 

Syndicate content