Η Ευρωπαϊκή επιτροπή πρέπει να σταματήσει να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη αγροκαυσίμων για αεροσκάφη

biofuels, agrofuels, αγροκαυσίμα, βιοκαύσιμαΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί μια βιομηχανική έρευνα για να διευκολύνει την ανάπτυξη και τη εφαρμογή "εναλλακτικών αεροπορικών καυσίμων", κυρίως αγροκαύσιμα. Αυτή η έρευνα πραγματοποιείται εξ' ολοκλήρου από εταιρείες και μερικά ερευνητικά κέντρα με εταιρικές διασυνδέσεις και υποτίθεται πως θα δείξει το δρόμο για τους φορείς χάραξης πολιτικής. Η βιομηχανία πληρώνεται έτσι από την Επιτροπή για να βρεί τις πολιτικές προτάσεις για την ΕΕ. Τα αεροπορικά αγροκαύσιμα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εμπορικά αεροσκάφη μέσα στα επόμενα 1-5 έτη και, αρχικά, τα φυτικα έλαια θα είναι η πλέον πιθανή πηγή, με το την Neste Oil να προτείνει ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις παραγωγής αγροκαυσίμων απο φοινικέλαιο στη Σιγκαπούρη για τη παραγωγή καυσίμων για αεροσκάφη με πολλές επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή τροφίμων.

Περισσότερα για το θέμα και συμμετοχή στην διαμαρτυρία εδώ

Περισσότερα για τις επιπτώσεις των αγροκαυσίμων εδώ