Μειώνεται η καλλιέργεια των γ.τ.ο. στην Ε.Ε.

Μια σύντομη επισκόπηση διαφόρων επίσημων στοιχειών δείχνει μείωση των γ.τ.ο. που καλλιεργούνται σε Ευρωπαϊκό έδαφος. Μόνο οκτώ χώρες (από τις 27) καλλιεργούν εμπορικά γ.τ.ο. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις περισσότερες η καλλιέργεια έχει μειωθεί σταθερά από το 2009, με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία όπου για το τρέχον έτος υπάρχει μια μικρή αύξηση.

Στις δυο χώρες της Ιβηρικής η καλλιέργεια της γ.τ. ποικιλίας Bt καλαμποκιού Mon810 αυξήθηκε ελαφρά μεταξύ 2010 και 2011, καθώς στα Ισπανικά και Πορτογαλικά εδάφη καλλιεργείται πάνω από το 90% των γ.τ. καλλιεργειών στην Ευρώπη.

Σε άλλες χώρες, η τάση είναι συνεπής με τα ευρήματα της αρχή του έτους τα οποία δείχνουν σημαντική μείωση της επιφάνειας που καλλιεργείται με γ.τ.ο. είτε είναι το καλαμπόκι Bt της Monsanto MON810 είτε η πατάτα Amflora της BASF (οι μόνοι γ.τ.ο που καλλιεργούνται σε Ευρωπαϊκό έδαφος).

Το 2011, και υποθέτοντας ότι οι επιφάνειες με το γ.τ. καλαμπόκι στην Πολωνία, τη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία δεν έχουν αλλάξει από το 2010, η  καλλιέργεια γ.τ.ο. στην Ε.Ε. ανήλθε συνολικά σε 114.229 εκτάρια -μια αύξηση σε σύγκριση με το 2010- η οποία έχει να κάνει με την αύξηση στην Ισπανία και την Πορτογαλία, καθώς οι άλλες χώρες είχαν μείωση των εδαφών όπου καλλιεργούνται γ.τ.ο.

Στη Ρουμανία, παρά την υποστήριξη των γ.τ.ο. από την πλευρά της Ρουμανικής κυβέρνησης, η καλλιέργεια γ.τ. καλαμποκιού μειώθηκε περαιτέρω το 2011, από 823 εκτάρια το 2010 σε μόλις 600 εκτάρια (588), σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το Ρουμανικό Υπουργείο Γεωργίας. Αυτό δείχνει μια σημαντική μείωση από το 2008, όταν περισσότερα από 6000 εκτάρια  καλλιεργούταν με γ.τ. καλαμπόκι.

Τα Σουηδικά επίσημα στοιχεία δείχνουν μια σημαντική μείωση της καλλιέργειας της γ.τ. πατάτας Amflora. Το 2011 είναι η δεύτερη χρονιά που η συγκεκριμένη ποικιλία επιτρέπεται να καλλιεργείται και ήδη οι επιφάνειες δείχνουν να είναι εξαιρετικά μικρές φθάνοντας μόλις τα 25 εκτάρια, κατανεμημένα σε τέσσερις περιοχές (αντι 103 εκτάρια σε 20 περιοχές το 2010).

Στη Γερμανία, πάλι, η καλλιεργούμενη έκταση γ.τ.ο. μειώθηκε αισθητά σε μια έκταση 2 εκταρίων.. έναντι 15 εκτάρια το 2010. Οι πειραματικές καλλιέργειες γ.τ. φυτών αντιπροσωπεύουν το τρέχον έτος περίπου7,4 εκτάρια.

BiotechWatch.gr
Οκτώβριος 2011

Πηγή: Info'OGM