Νεώτερα σχετικά με την εθνικοποίηση των αποφάσεων για την καλλιέργεια γ.τ.ο. στην Ε.Ε.


Μάλλον θετικά νεα σχετικά με την αναμενόμενη απόφαση της Ε.Ε. για την εθνικοποίηση των αποφάσεων της καλλιέργειας ή μη γ.τ.ο. στα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε στις 12 Νοεμβρίου υπέρ της ισχυροποίησης της νομική αιτιολόγηση για τις κυβερνήσεις χωρών της Ε.Ε. σχετικά με το να επιβάλλουν απαγορεύσεις της καλλιέργειας γ.τ. ποικιλιών στο έδαφός τους. Πολύ σημαντικό είναι πως οι ευρωβουλευτές ψήφισαν επίσης εναντίον της πρότασης του να δοθεί κάποιος ρόλος στις εταιρείες βιοτεχνολογίας στην όλη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την απαγόρευση γ.τ. καλλιέργειας, πρόταση την οποία ουσιαστικά είχε εισηγηθεί η Ελληνική προεδρία της Ε.Ε. το 1ο εξάμηνο του 2014.

Ο οργάνωση Friends of the Earth δήλωσε σχετικά πως ”το δικαίωμα για τα ευρωπαϊκά κράτη να απαγορεύσου νομικά την καλλιέργεια γ.τ.ο. έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα προς εμπρός, χωρίς την παρέμβαση των μεγάλων εταιρειών και τα κατεστημένα συμφέροντα Οι Ευρωβουλευτές δείχνουν να συντάχθηκαν με την πλειοψηφία των Ευρωπαίων. Τους πολίτες οι οποίοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις των καλλιέργειών και ψήφισαν για μια καλύτερη Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση μιας πραγματικά βιώσιμης γεωργίας." Οργανώσεις όπως η διεθνής οργανισμός του κινήματος βιολογικής γεωργίας (IFOAM) χαιρετίζει επίσης την απόφαση.

Παρόλα αυτά οργανώσεις όπως το GMWatch καθώς και οι Πράσινοι τονίζουν πως αυτή η επιλογή μπορεί να αποτελέσει παγίδα και μια «γλιστερή πλαγία» και να διευκολύνει τελικά την αδειοδότηση καλλιέργειας στην Ε.Ε. χωρίς να αλλάξει ριζικά την ατελή διαδικασία έγκρισης (καλλιέργειας γ.τ.ο) στην Ε.Ε. Τονίζεται πως “Υπάρχει σίγουρα πραγματική ανάγκη μεταρρύθμισης της διαδικασίας της ΕΕ για την έγκριση των γ.τ.ο.. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με την ίδια κατάσταση όπου παραχωρούνται άδειες καλλιέργειας παρά τις ατελείς αναλύσεις επικινδυνότητας της καλλιέργειας και τη συνεχή αντίθεση της πλειονότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. καθώς και, το σημαντικότερο, μια σαφή πλειοψηφία των πολιτών της Ε.Ε.. Ωστόσο, η απάντηση σε αυτό δεν μπορεί να είναι η ανταλλαγή της ευκολότερη διαδικασίας έγκρισης γ.τ.ο. στην ΕΕ με μια ευκολότερη διαδικασία για τις εθνικές απαγορεύσεις.”

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαπραγματευτεί ώστε να βρεθεί μια κοινή θέση, ενώ η τελική ψηφοφορία αναμένεται τον Ιανουάριο.

H θέση της οργάνωσης Friends of the Earth: http://bit.ly/1xHU5z0
Η θέση της Greenpeace: http://bit.ly/147Ihx3

BiotechWatch.gr
12 Νοεμβρίου 2014