Βιβλιοθήκη [pdf]

Μπροσούρες - Αναφορές - Έντυπα

-Ο Νόμος του Σπόρου

Αναφορά μιας ομάδας εργασίας όπου συμμετείχαν επιφανείς καθηγητές, νομικοί, γενετιστές και γεωπόνοι υπό τον συντονισμό του Ιδρύματος Navdanya της Vandana Shiva, για την προστασία της αγροτικής βιοποικιλότητας και των δικαιωμάτων των αγροτώ

 

-Τρόφιμα ελεύθερα απο γ.τ.ο: Σήμανση & Πιστοποίηση

 

Αναφορά σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν στην Πιστοποίηση και σήμανση των ζωϊκών προϊόντων ελευθερων από γ.ο. ζωοτροφές (2013)   

 

- "Σπόροι που Αντέχουν"

Μπροσούρα σχετικά με τη βιομηχανία σπόρων, την σχετική νομοθεσία και την ενεργοποίηση για Αυτοδυναμία σε Σπόρους (2012)    

 

- Το τέλος(;) της Διατήρησης Σπόρων απο τους Αγρότες

Σχετικά με το ζήτημα των τοπικών ποικιλιών των πατεντών στους σπόρους  & τη νομοθεσία. BiotechWatch.gr-Σπόρος (2011)

 

- Ξεσκεπάζοντας τους μηχανισμούς της βιοτεχνολογίας

Ένας οδηγός ακτιβιστών για το πως οι μεγάλες σπορο-παραγωγικές και αγροχημικές εταιρείες σχεδιάζουν το αγρο-βιοτεχνολογικό τους πρόγραμμα. (Ινστιτούτο Polaris-Ιούλιος 2003). Η δράση και οι τακτικές των εκπροσώπων του Βιοτεχνολογικού λόμπι στην Ελλάδα  (order81, 2006)

 

- Τεχνο-εμμονές: ένας κριτικός οδηγός σε τεχνολογίες απέναντι στην κλιματική αλλαγή

από την Corporate Watch - μετάφραση: Συλλογικότητα FARMA, (2008)

 

- Biotech lobby propaganda

The reference example of the 4th International Biotech Conference in Athens-February 2008 and counter-action generated.

 

- Unpacking the Pharma Biotech Engines 

Αναφορά του Polaris Institute σχετικά με το πως οι μεγάλες φαρμακευτικές σχεδιάζουν την βιοτεχνολογική τους αντζέντα (2002)

 

- Galloping Gene Giants

Αναφορά του Polaris Institute σχετικά με το πως οι μεγάλες εταιρείες επανοργανώνουν την προώθηση της βιοτεχνολογίας και για τους τρόπους αντίσταστης (2002)

 

- Failure to Yeld

Αναφορά του Dr. Doug Gurian-Sherman - Union of Concerned Scientists σχετικά με τις αποδόσεις των γ.τ. καλλιέργειών (Απρίλιος 2009)

 

- Agriculture and Climate Change:Real Problems, False Solutions

Προκαταρκτική αναφορά των Grupo de Reflexion Rural, Biofuelwatch, EcoNexus & NOAH - Friends of the Earth Denmark για τα Αληθινά Προβλήματα και τις Ψεύτικες Λύσεις σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή στην Γεωργία (Ιούνιος 2009)

 

The Genetic Engineering of Food and the Failure of Science:

- part 1: The Development of a Flawed Enterprise

- part 2: Academic Capitalism and the Loss of Scientific Integrity

Don Loter (Int. Jrnl. of Soc. of Agr. & Food, Vol. 16, No. 1, pp. 50–68, 2008)

 

- Risk Reloaded: Risk analysis of genetically engineered plants within the European Union

Αναφορά του Testbiotech e.V.  
Institute for Independent Impact Assessment in  Biotechnology
των Christoph Then και Christof Potthof  (October 2009)

 

Soy and Agribusiness Expansion in Northwest Argentina: Legalized deforestation and community resistance

Αναφορά του δικτύου La Soja Mata σχετικά με την επέκταση καλλιέργειας σόγιας και της αγροβιομηχανίας στην Αργεντινή, τις νόμιμες αποψιλώσεις δασών και τις αντιστάσεις των κοινοτήτων (2009)

 

- Paving the way for agrofuels. EU policy, sustainability criteria and climate calculations

Αναφορά του Corporate Europe Observatory  & Grupo de Reflexion Rural σχετικά με τα αγροκαύσιμα, την πολιτική της Ε.Ε., τα κριτήρια αιφορίας και το κλίμα (2007)