κριτική θεώρηση

Εισαγωγή στην θεώρηση του Βιοτεχνολογικού Λόγου

Ουσιαστικά δεν τίθεται θέμα βεβαιότητας στον επιστημονικό λόγο. Πόσο μάλλον όταν προέρχεται από μια σύχρονη μορφή επιστήμης για την οποία η οικονομική μεγιστοποίηση αποτελεί κυρίαρχη ιδεολογία.Οι αξίες, οι στόχοι και τα συμφέροντα των θιασωτών της βιοτεχνολογικής “ευημερίας” καθορίζουν πάντοτε ποιος τύπος επιστημονικού λόγου θα επιστρατευτεί προκειμένου να πειστεί το ευρύ κοινό.

Syndicate content